Độ đèn cho ô tô là một công nghệ không còn xa lạ với thế giới “độ xe” hiện nay tại Việt Nam.