Cấu hình Full Active cho Focus

55.000.000

Cấu hình Full Active cho Focus

55.000.000