Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM-01 (Đèn Led lắp tại Cột A)

6.000.000

  • Phát hiện điểm mù
  • Hỗ trợ chuyển làn an toàn
  • Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi
  • Cảnh báo mở cửa xe an toàn
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM-01 (Đèn Led lắp tại Cột A)

6.000.000